خدمات


ساخت و تهیه پوش و چادر

ساخت و تهیه پوش و چادرهای مسافرتی روکش و باربند ماشین را با کیفیت و جنس مقاوم که دارای بدنه ضد آب هستند یکی از خدمات خیمه سرای مریم آبادی است که با تغییرات آب و هوایی به مشکل بر نخورده و ایمنی خود را با استفاده از چادر دو پوش خود تضمین می کند .

ادامه خواندن