تولید و دوخت انواع پرده های سلفونی پارچه ای

دوخت انواع پرده های سلفونی ، جدا کننده های طلقی ، کاور های شفاف ، ایزوله بانک ها ،فروشگاه ها و دفاتر عمومی .