تولید بزرگترین و زیباترین خیمه ها

تولید بزرگترین و زیباترین خیمه های حسینیه ها مساجد تکایا نمایشگاه ها سالن ها یکی از خدمات خیمه سرای مریم آبادی است که مفتخر به انجام آن شده است.