درباره ما

خیمه سرای شمشاد (مریم آبادی)از سال 1340 توسط حاج اسدالله مریم آبادی تأسیس و شروع به فعالیت کرد.در پی آن فعالیت خود را در زمینه دوخت و تهیه پوش و خیمه آغاز کرده و نام خیمه سرای شمشاد را برای خود برگزید. و بالاخره در سال 1370 این محل به مکانی برای تهیه و دوخت پرچم و سایر محصولات مذهبی تبدیل شد .
فعالیت مذهبی این مکان به موسسان خیمه سرای شمشاد کمک کرد تا در پرتوی یاری خداوند بتوانند فعالیت خود را گسترش داده و همکاری هایی را با ارگان های دولتی و خارج از شهر یزد داشته باشند که نمونه ای از این فعالیت ها طراحی و دوخت پرچم کشور عزیزمان ایران و نصب آن در میدان های اصلی ، تهیه ریسه های مناسبتی و نصب آن در خیابان ها و همینطور فعالیت اصلی و اولیه این مجموعه که همان تهیه و دوخت خیمه و پوش و نصب آن در سایر شهرها نظیر کرمان ، تهران ، اصفهان ،زنجان و من جمله شهر دارالعباده یزد است.